Şirket için menkul kıymetler neyi ifade eder?

Bir şirket sahip olduğu hazır değerleri, kısa vadede kâr elde etmek amacıyla yatırım aracı olarak kullanabilir. Bu maksatla; hisse senetleri borsada işlem gören üçüncü şirketlerin hisse senetlerini satın alabilir ve kısa sürede elden çıkarıp satabilir. Üçüncü şirketlerin hisse senetlerini almak yerine alternatif olarak; bu şirketlerin tahvillerini (borçlanma senetlerini)  veya kamu kesimi tahvil, senet ve bonolarını (hazine bonosu) da alabilir. Kısaca; bir şirket elindeki parayı borsada değerlendirerek hisse senedi alabilir, özel şirketlere borç vererek tahvil alabilir veya devlete borç vererek hazine bonosu alabilir. İşte bu tarz yatırımlar ile şirketin sahip olacağı belgelerin adı; menkul kıymetlerdir. Menkul kıymet; ortaklık veya alacaklılık hakkını belgeleyen bir kıymetli evraktır.