Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet, küreselleşme ve teknolojik yeniliklerle birlikte önemi gün geçtikçe artmakta olan bir hukuk alanı olup, fikri ürünlere olan taleplerin artmasıyla birlikte kişilerin bu ürünler üzerindeki haklarını ihlal eden davranışlar da gün geçtikçe çoğalmaktadır.

Bu itibarla ELITE Hukuk; farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere veya bunların bağlı şirketlerine, marka araştırmaları ile marka ve patentlerin Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilmesine ilişkin başvuru ve kayıt işlemlerinde hukuki destek sağlar, korsan ve taklit ürünlere karşı hukuki başvuruların yapılması ile internet yoluyla yapılan marka ihlallerine yönelik hukuki süreçleri takip eder.

Hukuk büromuz; marka, tasarım, eser, patent ve faydalı model ihlalleri hakkında hükümsüzlük, iltibas ve haksız rekabet davalarını, fikir ve sanat eserlerine tecavüzden kaynaklanan davaları ve Türk Patent Enstitüsü kararlarının iptali davalarını takip eder ve bu alanlarda danışmanlık hizmeti verir.

Hukuk büromuz; fikri mülkiyet anlaşmaları, lisans anlaşmaları, kayıtlı marka ve patentlerin devrine ilişkin anlaşmalar, teknik yardım anlaşmaları, teknoloji transferi anlaşmaları, yönetim anlaşmaları, dağıtım anlaşmaları ve franchise anlaşmalarının müzakere edilmesi ve hazırlanmasında danışmanlık hizmeti vermektedir.

ELITE Hukuk; müzik yapım şirketleri ve sanatçılar arasında akdedilen yapımcılık sözleşmeleri hükümlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygunluğunu kontrol eder ve tarafların menfaatlerini en âdil şekilde gözeten çözümler sunar. Bunun yanı sıra; sanatçıların taraf olduğu konser ve turne organizasyon sözleşmeleri, menajerlik sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri gibi konularda danışmanlık hizmeti verir ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarla ilgili davaları takip eder.