Rekabet Hukuku

Türk mevzuatına yakın tarihte giren Rekabet Hukuku’nun her gün geliştiği ve uygulamalarının ciddileşerek arttığı bir gerçektir. Tüm Dünya ülkelerinde ve Türkiye’de Rekabet Hukuku bilgisine ve uzmanlığına ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu ihtiyacın hızla artmasında, yüzden fazla ülkede ve Türkiye’de rekabeti korumak amacıyla oluşturulan rekabet otoritelerinin önemli bir etkisi olmuştur.

Bu itibarla ELITE Hukuk; Rekabet Hukuku uygulamaları ve doktrini alanındaki tüm gelişmeleri titizlikle takip etmenin yanı sıra Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum ve Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararları çerçevesinde, ülkemizdeki mevzuat ve içtihat alanındaki gelişmeleri de yakından takip ederek müvekkillerine Rekabet Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Hukuk büromuz; müvekkil teşebbüslerin Rekabet Kurumu’na yapacağı birleşme, devralma ve ortak girişimlere ilişkin izin başvuruları, menfi tespit – muafiyet başvuruları, rekabeti ihlal eden anlaşmalar, uyumlu eylemler ve hakim durumun kötüye kullanılması ile ilgili şikayetlerin yapılması gibi konularda hizmet vermektedir. Ayrıca müvekkillerimizi, Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturmaların yürütülmesinde, Rekabet Kurulu kararlarına karşı iptal davalarının açılmasında ve Rekabet Hukuku’ndan kaynaklanan tazminat davalarının takibinde de avukat kimliğimizle temsil etmekteyiz.

Hukuk büromuz; haksız rekabet eylemlerinden kaynaklanan davalarda da hizmet vermektedir.