Sözleşmeler Hukuku

İş hayatının her döneminde şirketler ve bireyler, pek çok kere, farklı başlıklar altında tanzim edilmiş sözleşmelere muhattap olur ve bunları imzalamak durumunda kalırlar. Sözleşmelerde her zaman en az iki taraf bulunur ve taraflar birbirlerine karşı yükümlülük altına girerler. Sözleşme; tarafların belli bir amaca yönelik olarak sonuç doğurmayı kararlaştırdıkları ve tarafları bağlayan hukuki bir işlemdir. Sözleşmeler kanunda düzenlenmiş türde ve içerikte olabileceği gibi, a-tipik türde ve içerikte de olabilirler. Ne türden bir sözleşmeye imza attığından tam olarak emin olamayan ve hangi yükümlülükler altına girdiğinin bilincinde olmayan taraflar ise imzaladıkları bu sözleşmeler neticesinde aleyhe sonuçlarla karşılaşabilir ve ticari hayatlarında büyük zararlara uğrayabilirler. Bu sebeple imzalanan sözleşmelerin içerikleri fazlasıyla önem arz etmektedir.

Bu itibarla ELITE Hukuk, müvekkillerinin ticari faaliyetlerini en az hukuki riskle yürütebilmeleri amacıyla, taraf oldukları sözleşmeleri denetler, tanzim eder, fesheder, sözleşme müzakerelerinde danışmanlık hizmeti verir ve sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların varlığı halinde yargı yoluna başvurup davalarını takip eder.

Hukuk büromuzun öncelikli hedefi; müvekkilleri ile kalıcı ve uzun vadeli ilişkiler geliştirerek sürekli danışmanlık hizmeti sağlamak ve böylece müvekkillerinin ticari faaliyetlerinde hukuki risk yönetimi sağlayarak, olası zararlara uğramalarını önlemektir. Bu amaçla, müvekkillerimizi yakından tanıyarak tüm ticari ilişkilerini genel olarak değerlendirir ve mevcut sorunlara en uygun hukuki çözümleri sunarız.