Şirketler Hukuku

ELITE Hukuk, iş dünyasının farklı sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere şirketler hukuku alanında hizmetler sunar. Bu hizmet; şirket kurma düşüncesindeki müvekkillerin, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve kuruluş için gerekli izinlerin alınması da dahil olmak üzere, kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından, şirketin sona ermesi ve tasfiye edilmesine kadar geçen tüm süreci kapsar. Bu itibarla;

 • Esas sözleşme tadili
 • Sermaye artırımı ve azaltımları
 • Pay devirleri ve önalım
 • Pay sahiplerinin hak ve yetkileri, sorumluluğu
 • Azınlık ortakların hakları
 • Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma
 • Yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin hak ve yetkileri, sorumluluğu
 • Birleşme ve devralmalar
 • Tür değişikliği
 • Halka açılma
 • Genel kurul ve kararların iptali
 • Şirketin taraf olduğu sözleşmeler (lisans sözleşmeleri, distribütör sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, leasing ve factoring sözleşmeleri vb.)
 • İflas ve iflasın ertelenmesi

gibi şirket ve pay sahiplerinin menfaatlerini ilgilendiren konularda hukuksal hizmetler sunar. Bunun yanı sıra; şirket bünyesinde istihdam edilen işçiler ile yapılacak iş sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak revize edilmeleri ve iş davalarının takibi konularında da hukuksal destek verir.

Hukuk büromuz; şirketlerin sermaye piyasası işlemleri ve kurumsal yönetimleri, uluslararası ticari sözleşmeler, uluslararası satımlar, ödeme ve teslim şekilleri, uluslararası finansman teknikleri, banka teminat mektupları konularında da danışmanlık hizmetleri vermektedir.